Inevitable Europe komt met nieuwe regels

De beslissing van Tesla om te investeren in bitcoin toont duidelijk het niveau van wereldwijde acceptatie van deze cryptocurrency. Twaalf jaar na de komst van digitale valuta beschouwen steeds meer organisaties en bedrijven bitcoin als een betrouwbare en onmisbare waardeopslag.

Bitcoin, goede bescherming

Inflatiebescherming speelt een beslissende rol voor bedrijven, volgens de uitleg die beursgenoteerde bedrijven zoals MicroStrategy en Square hebben gegeven voor het plaatsen van bitcoin op hun balansen op langere termijn. Bitcoin wordt beschouwd als een waardevolle investering: geld op de balans houden betekent immers geld verliezen.

Een groeiend aantal consumenten zien bitcoin als nieuwe vorm van sparen: vaak traditioneel door iedere maand, hetzelfde bedrag in deze cryptovaluta in te leggen. Maar deze nieuwe vorm van sparen is eerlijker én transparanter.
Je hebt niet te maken met vreemde bankkosten voor je eigen geld, of lage spaarrentes tegen stijgende inflatie. Je spaart via bitcoin niet om even snel rijk te worden, maar simpelweg om niet armer te worden.

Met de spectaculaire groei van bitcoin komt de behoefte tot een betere regelgeving voor consumenten en cryptodienstverleners op tafel. Het onlangs aangekondigde besluit van het bitcoin-bedrijf Bitonic om het huidige registratiebeleid van De Nederlandse Bank (DNB) te laten toetsen door de rechtbank is daar een voorbeeld van.

Deze registratie-eisen zijn ontwikkeld om (onder meer) de risico’s van witwassen en terrorismefinanciering tegen te gaan, maar kunnen tegelijkertijd in strijd zijn met geldende privacyregelgeving. Dit plaatst crypto-serviceproviders voor een moeilijk dilemma. Daarnaast is het registratiebeleid van DNB voor cryptobedrijven in Nederland veel strenger in vergelijking met andere Europese landen.

Deze regeling is op 21 mei 2020 in werking getreden voor bedrijven die actief zijn in Nederland.

CryptoAssets-markten (MiCA)

Minister van Financiën Wopke Hoekstra vertelde eerder deze maand aan de Tweede Kamer dat er naast dit registratiebeleid “geen geharmoniseerd regelgevingskader” is binnen de EU. Dit leidt tot een behoorlijk ‘gefragmenteerde interne markt’ binnen de EU

Zo hebben Duitsland, Frankrijk en Malta nationale regelgeving ontwikkeld om crypto’s te reguleren, maar hebben bijna alle andere Europese landen (inclusief Nederland) deze nationale regelgeving niet, aldus Hoekstra.

De Europese Commissie heeft onlangs een voorstel gepresenteerd dat een einde maakt aan deze juridische lappendeken in Europa. Ten behoeve van de 450 miljoen inwoners van de EU heeft Brussel een uniform en alomvattend regelgevend kader, gepresenteerd in de verordening “Markets in CryptoAssets” (MiCA).

Deze MiCA-regelgeving biedt essentiële consumentenbescherming voor gebruikers van cryptocurrency. Voor cryptoserviceproviders zorgt uniforme regelgeving voor een beter “level playing field” voor het leveren van hun diensten binnen de EU, zonder dat ze per land tegen verschillende regelgeving aan hoeven te lopen. De Europese Commissie gaat verder met de ambitie om de MiCA-verordening eind 2022, begin 2023 bindend te maken.

In de praktijk betekent de voorgestelde Europese regelgeving strikte naleving voor beginnende cryptoserviceproviders, die veel obstakels zullen moeten overwinnen voor het verkrijgen van een vergunning onder het nieuwe kader.

Denk bijvoorbeeld aan de verplichting “eerlijk, billijk en professioneel te handelen in het belang van de consument”. Ook is er nog veel werk aan de winkel zodat bestaande cryptobedrijven goed en prudent kunnen blijven opereren.

Maar in de uitdaging van deze toekomstige Europese wetgeving verbergt een horizon van mogelijkheden, zowel voor de cryptosector als voor alle gebruikers. Het is, zoals Tesla-oprichter Elon Musk zo treffend omschreef, “onvermijdelijk”.