Nieuwe regels vanuit Europa voor bitcoin en crypto?

De beslissing van Tesla om te investeren in Bitcoin laat duidelijk zien hoe breed en hoe sterk deze cryptocurrency nu internationaal wordt geaccepteerd. Twaalf jaar na de introductie van digitale valuta zien steeds meer instellingen en bedrijven Bitcoin als een betrouwbare en onmisbare waardeopslag.

Bitcoin, bescherming tegen inflatie

Bescherming tegen inflatie speelt een cruciale rol voor bedrijven, zo blijkt uit de toelichting dat beursgenoteerde bedrijven als MicroStrategy en Square Bitcoin op hun langetermijnbalans zetten. Bitcoin wordt beschouwd als een investering – geld op de balans houden betekent immers geld verliezen.

Een groeiend aantal consumenten ziet Bitcoin als een nieuwe vorm van sparen: traditioneel vaak elke maand hetzelfde bedrag in deze cryptocurrency investeren. Maar deze nieuwe manier van sparen is eerlijker en transparanter.
U heeft geen last van vreemde bankkosten voor uw eigen geld of lage spaarrentes als de inflatie stijgt. Je spaart niet in Bitcoin om snel rijk te worden, alleen maar om niet armer te worden.

Met de spectaculaire groei van Bitcoin komt de behoefte aan betere regelgeving voor consumenten en cryptoserviceproviders op tafel. Een voorbeeld hiervan is de onlangs aangekondigde stap van Bitcoin-bedrijf Bitonic om het huidige registratiebeleid van De Nederlandse Bank (DNB) gerechtelijk te toetsen op eerlijkheid.

Deze registratieverplichtingen zijn in het leven geroepen om (onder meer) de risico’s van witwassen en terrorismefinanciering tegen te gaan, maar kunnen tegelijkertijd in strijd zijn met geldende regelgeving op het gebied van privacybescherming. Dit plaatst aanbieders van encryptiediensten voor een lastig dilemma. Ook is het registratiebeleid van DNB voor cryptobedrijven in Nederland veel strenger dan in andere Europese landen.

Deze regeling is op 21 mei 2020 in werking getreden voor in Nederland opererende bedrijven.

Crypto Asset Markets (MiCA)

Minister van Financiën Wopke Hoekstra vertelde eerder deze maand aan de Tweede Kamer dat er buiten dit registratiebeleid “geen geharmoniseerd regelgevingskader” is binnen de EU. Dit leidt tot een aanzienlijk “gefragmenteerde interne markt” binnen de EU.

Duitsland, Frankrijk en Malta hebben bijvoorbeeld nationale regelgeving voor cryptocurrencies, maar bijna alle andere Europese landen (inclusief Nederland) hebben deze nationale regelgeving niet, aldus Hoekstra.

De Europese Commissie heeft onlangs een voorstel gedaan om een ​​einde te maken aan dit juridische mozaïek in Europa. Ten behoeve van de 450 miljoen inwoners van de EU heeft Brussel een uniform en globaal regelgevend kader, opgenomen in de verordening “Markets of Crypto Assets” (MiCA).

Deze MiCA-regelgeving biedt gebruikers van cryptocurrency onmisbare consumentenbescherming. Voor aanbieders van cryptografische diensten biedt uniforme regelgeving een beter “level playing field” om hun diensten binnen de EU aan te bieden zonder in elk land verschillende regelgeving te hoeven doen. De Europese Commissie wil ambitieuze stappen zetten om de MiCA-verordening eind 2022 en begin 2023 bindend te maken.

In de praktijk betekent de voorgestelde Europese regelgeving strikte naleving voor aanbieders van encryptiediensten die veel obstakels moeten overwinnen om een ​​vergunning te verkrijgen in de nieuw kader.

Neem bijvoorbeeld de verplichting om “eerlijk, eerlijk en professioneel te handelen in het belang van de consument”. Er is nog veel werk aan de winkel voor bestaande cryptobedrijven om hun bedrijf goed en zorgvuldig voort te kunnen zetten.

Maar in de uitdaging van deze volgende Europese wetgeving ligt een horizon van kansen, zowel voor de cryptografische sector als voor alle gebruikers. Dit is, zoals Tesla-oprichter Elon Musk het zo treffend verwoordde, ‘onvermijdelijk’.

Deze regeling is op 21 mei 2020 in werking getreden voor in Nederland opererende bedrijven.